Tag Archives: raamatupidamine

Raamatupidamise põhimõisted selgitatud

Raamatupidamine on finantsandmete kogumise, töötlemise ja esitamise protsess, mis on oluline osa igast ettevõttest või organisatsioonist. Selleks, et mõista raamatupidamist ja selle aluspõhimõtteid, on oluline tutvuda mõne olulise põhimõistega. Järgnevalt selgitame välja mõned raamatupidamise põhimõisted.

Bilanss

Bilanss on finantsdokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist teatud ajahetkel. See koosneb kahest osast: varadest ja kohustustest. Varad hõlmavad ettevõtte omanduses olevaid ressursse, nagu raha, vara, konto- ja laenud. Kohustused on summa, mida ettevõte võlgneb teistele osapooltele, näiteks võlad ja laenud.

Tulu

Tulu on rahaline summa, mida ettevõte teenib oma tegevuse käigus. See võib pärineda erinevatest allikatest, näiteks müügituludest, teenustasudest või investeeringutest. Tulu on oluline näitaja ettevõtte kasumlikkuse hindamisel.

Kulud

Kulud on rahalised väljaminekud, mida ettevõte teeb oma tegevuse ajal. Kulud võivad hõlmata erinevaid kategooriaid, nagu palgad, renditasud, tarnijatele makstavad summad jne. Kulude jälgimine ja kontrollimine on oluline, et hinnata ettevõtte tegevuse tõhusust ja kasumlikkust.

Kassapõhine ja teenustasu põhine raamatupidamine

Kassapõhine raamatupidamine tähendab tehingute arvestamist sellel hetkel, kui raha tegelikult vahetab omanikku. See tähendab, et tehing kajastatakse raamatupidamises alles siis, kui raha on füüsiliselt sisse või välja makstud. Teenustasu põhine raamatupidamine aga arvestab tehinguid sellel hetkel, kui need on teenitud või tehtud, mitte ainult siis, kui raha tegelikult liigub.

Amortisatsioon

Amortisatsioon on protsess, kus pikaajalisi varaobjekte, näiteks masinaid, hooneid või intellektuaalset vara, jaotatakse nende kasutusea jooksul kuludena. See võimaldab ettevõttel kajastada vara väärtuse langust aja jooksul ja mõjutada seeläbi ettevõtte kasumiaruannet.

Deebet ja kreedit

Deebet ja kreedit on raamatupidamises kasutatavad mõisted, mis tähistavad finantsmärgi suunda. Deebet tähistab positiivset summat või vara suurenemist ning kreedit tähistab negatiivset summat või vara vähenemist. Raamatupidamiskannetes kasutatakse deebetit ja kreeditit, et kajastada finantstehinguid ja hoida raamatupidamise tasakaalu.

Eelarve

Eelarve on finantsplaan, mis näitab ettevõtte tulevaste sissetulekute ja kulude prognoosi. Eelarve koostamine võimaldab ettevõttel planeerida ja kontrollida oma rahalisi ressursse ning hinnata, kas eesmärke ja eelarvelisi piiranguid on täidetud.

Raamatupidamise tarkvara

Raamatupidamise tarkvara on vahend, mis võimaldab ettevõtetel hõlpsamini hallata oma raamatupidamisprotsesse. Tarkvarad pakuvad mitmesuguseid funktsioone, nagu arvete koostamine, kulude jälgimine, finantsaruannete genereerimine jne. Need vähendavad inimlikke vigu ja suurendavad raamatupidamise täpsust ja efektiivsust.

Need on vaid mõned raamatupidamise põhimõisted, mis aitavad teil mõista selle valdkonna olulisust ja aluspõhimõtteid. Raamatupidamine on oluline ettevõtte finantsjuhtimise osa ning põhjalikud teadmised nendest põhimõistetest aitavad teil mõista ja analüüsida oma ettevõtte finantsolukorda.

Share

Raamatupidaja töövõimalused ja karjäär

Küsimus: Kuidas saada raamatupidajaks Eestis?

Vastus: Raamatupidajaks saamiseks Eestis on mitmeid võimalusi. Siin on mõned sammud, mida võiksite järgida:

 1. Omandage vajalik haridus: Enamik raamatupidamisega seotud töökohti eeldab vähemalt keskharidust. Soovitatav on aga omandada erialane haridus, näiteks bakalaureusekraad raamatupidamise või finantsjuhtimise erialal.
 2. Täiustage oma oskusi: Raamatupidamisvaldkonnas on olulised nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused. Osalege erinevates koolitustel, seminaridel ja töötubades, et täiendada oma teadmisi finantsaruandlusest, maksustamisest, raamatupidamistarkvarast ja muudest olulistest teemadest.
 3. Otsige praktikakohti: Praktikakogemus on suurepärane võimalus saada praktilist töökogemust ja tutvuda raamatupidamise valdkonnaga lähemalt. Otsige võimalusi praktikakohaks raamatupidamisettevõtetes, finantsosakondades või avalikus sektoris.
 4. Saage sertifikaadid ja kutsetunnistused: Mõned raamatupidamisvaldkonna organisatsioonid ja institutsioonid pakuvad sertifikaate ja kutsetunnistusi, mis tõendavad teie erialast pädevust. Näiteks võite kaaluda Eesti Raamatupidajate Toimkonna poolt väljastatud kutsetunnistuse taotlemist.
 5. Arendage oma võrgustikku: Suurepärane viis raamatupidajaks saamiseks ja karjääri edendamiseks on luua kontakte ja võrgustikke teiste raamatupidajatega. Osalege erialastel üritustel, liituge erialaste organisatsioonidega ja kasutage ära võrgustike loomise võimalusi.
 6. Jätkake õppimist ja enesetäiendamist: Raamatupidamise valdkonnas toimuvad pidevalt muutused ja arengud. Püsige kursis uute seaduste, regulatsioonide ja raamatupidamispraktikatega ning jätkake enda oskuste täiustamist ja arendamist.
 7. Avaldage enda CV-d ja kandideerige töökohtadele: Olge aktiivne tööotsingutel ning avaldage oma CV-d raamatupidamisega seotud töökohtadele. Otsige võimalusi nii avalikus kui ka erasektoris ning kaaluge tööpakkumisi raamatupidamis- või audiitorbüroodes, finantsosakondades või ettevõtete raamatupidamisüksustes.

Küsimus: Millised on raamatupidaja töövõimalused Eestis?

Vastus: Raamatupidajate töövõimalused Eestis on mitmekesised. Raamatupidamisvaldkond on oluline osa igast ettevõttest ja organisatsioonist, mis omab finantsandmeid ja -tegevust.

Raamatupidajad võivad töötada avalikus sektoris, eraettevõtetes, mittetulundusühingutes või raamatupidamis- ja audiitorbüroodes. Nad võivad töötada üksi väikeettevõttes või olla osa suurematest raamatupidamisosakondadest.

Raamatupidajate tööülesanded hõlmavad finantsaruandluse koostamist, raamatupidamise ja finantsjuhtimise analüüsi, maksuarvestust, eelarvete koostamist, kuluarvestust ja palju muud. Täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõtte suurusest ja valdkonnast, kus raamatupidaja töötab.

Kokkuvõtlikult, raamatupidajatele on Eestis laialdaselt töövõimalusi erinevates organisatsioonides ja sektorites. Hea hariduse, oskuste ja kogemusega raamatupidajad on nõutud ja neil on suurepärased võimalused oma karjääri edendada.

Kokkuvõte

Raamatupidajaks saamine ja oma karjääri edendamine Eestis nõuab pühendumust, haridust, oskuste täiustamist ja praktilist kogemust. Alustades vajaliku hariduse omandamisest kuni erialaste organisatsioonidega liitumiseni ja enesetäiendamiseni, on oluline püsida kursis valdkonna arengutega ja näidata oma professionaalset pühendumust.

Raamatupidajatele on Eestis mitmekesised töövõimalused erinevates organisatsioonides ja sektorites. Oluline on arendada enda oskusi, suhtlus- ja meeskonnatöö oskusi ning luua kontakte teiste raamatupidajatega.

Kuidas edendada oma karjääri raamatupidajana. Eesti keeles on põnev ja arenev valdkond, mis pakub palju väljakutseid ja võimalusi edukaks karjääriks. Järgides ülaltoodud samme ja püsides pidevalt õppimise ja enesetäiendamise teel, saate oma karjääri raamatupidamise valdkonnas edukalt edendada.

Share

Kuidas edendada oma karjääri raamatupidajana.

Tervitused kõigile, kes soovivad oma karjääri raamatupidamise valdkonnas edendada! Kui tegelete raamatupidamisega Eestis ja otsite viise oma professionaalse arengu toetamiseks, olete jõudnud õigesse kohta. See pikk artikkel pakub teile väärtuslikke näpunäiteid, strateegiaid ja soovitusi, kuidas saavutada edu raamatupidajana Eestis.

Kas soovite teada, kuidas oma karjääri raamatupidamise valdkonnas tõeliselt edendada? Kas soovite teada saada, millised oskused on vajalikud ja millised võimalused on saadaval? Ärge muretsege, oleme siin, et aidata! Lugege edasi ja avastage, kuidas saate enda raamatupidamisoskusi täiustada ning oma karjääri uuele tasemele viia.

Kuidas edendada oma karjääri raamatupidajana. Eesti keeles

Raamatupidamine on oluline ja nõutud valdkond igas ettevõttes ja organisatsioonis. Eestis on raamatupidajatel suur vastutus tagada, et ettevõtete finantsasjad oleksid korrektsed ja vastaksid seaduslikele nõuetele. Kuid kuidas saate enda karjääri raamatupidamise valdkonnas edendada? Siin on mõned näpunäited ja juhised, mis aitavad teil saavutada edu raamatupidajana Eestis.

1. Omanda vajalikud oskused ja kvalifikatsioonid

Raamatupidajana on oluline omada tugevat alusteadmiste ja oskuste komplekti. Veenduge, et teil oleksid head teadmised raamatupidamispõhimõtetest, maksuseadustest, finantsaruandlusest ja muudest olulistest valdkondadest. Kui teil on juba raamatupidamise alane haridus, täiustage ja uuendage oma oskusi pidevalt.

Võite kaaluda ka täiendõppeprogrammide või kvalifikatsioonide omandamist, mis annavad teile täiendavaid teadmisi ja tõendavad teie professionaalset pädevust. Näiteks võite uurida Eesti Raamatupidamise Toimkonna (RT) väljastatud kutsetunnistusi või spetsialiseeruda teatud raamatupidamisvaldkondades, nagu finantsanalüüs või maksuarvestus.

2. Liituge erialaste organisatsioonidega

Üks võimalus oma karjääri raamatupidamise valdkonnas edendada on liituda erialaste organisatsioonidega. Eestis on mitmeid raamatupidamisega seotud organisatsioone, nagu Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) ja Eesti Finantsjuhtide Assotsiatsioon (EFJA). Nende organisatsioonidega liitumine annab teile võimaluse saada osa professionaalsest kogukonnast, osaleda erialastel sündmustel ning saada ligipääs olulistele ressurssidele ja võrgustikele.

Liitudes erialaste organisatsioonidega, näitate ka oma pühendumust ja huvi raamatupidamise valdkonna vastu ning suurendate oma professionaalset usaldusväärsust.

3. Jätkake enesetäiendamist ja õppimist

Raamatupidamine on dünaamiline valdkond, kus toimuvad pidevalt muutused ja arengud. Seetõttu on oluline jätkata enesetäiendamist ja õppimist, et jääda kursis uusimate suundumuste, seadusandluse ja tehnikatega.

Loe raamatuid, osale koolitustel ja seminaridel ning järgi raamatupidamisega seotud ajakirju ja veebiväljaandeid. Kasuta ära ka online-ressursse, nagu veebipõhised kursused, videoloengud ja professionaalsed foorumid. Püsige kursis muudatustega seadusandluses ja maksustamises ning õppige uusi oskusi ja tööriistu, mis võivad teie karjääri edendada.

4. Otsige mentorit või juhendajat

Mentorlus on suurepärane võimalus enda karjääri raamatupidamise valdkonnas edendada. Otsige mentorit või juhendajat, kes on kogenud ja edukas raamatupidaja ning kes saab teile anda praktilist nõu, jagada oma kogemusi ning aidata teil saavutada oma karjäärieesmärke.

Mentori või juhendaja leidmiseks võite pöörduda erialaste organisatsioonide poole või kasutada ära oma professionaalsete võrgustike võimalusi. Ärge kartke küsida abi ja nõu kogenud raamatupidajatelt – paljud inimesed on valmis jagama oma teadmisi ja aitama teid teekonnal eduka raamatupidajana.

5. Töötage välja tugev suhtlusoskus

Suhtlusoskus on raamatupidajale oluline omadus. Kui soovite oma karjääri raamatupidamise valdkonnas edendada, töötage välja tugev suhtlusoskus nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Suhtlusoskus aitab teil suhelda klientide, kolleegide ja juhtidega ning selgitada keerulisi finantsandmeid arusaadavalt. Olge selge ja täpne oma suhtluses ning osake kuulata ja mõista teiste inimeste vajadusi ja muresid. Hea suhtlusoskus aitab teil luua tugevaid töösuhteid ning võib avada uusi võimalusi ja väljakutseid oma karjääris.

6. Töötage meeskonnas ja arendage juhtimisoskusi

Raamatupidamise valdkonnas töötatakse sageli meeskonnas, eriti suuremates organisatsioonides. Oluline on osata suhelda ja koostööd teha teiste raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtidega.

Kui soovite oma karjääri edendada, töötage välja meeskonnatöö oskused ning õppige mõistma teiste rolli ja panust. Ole avatud uutele ideedele ja koostöövõimalustele ning õpi juhtima meeskonda efektiivselt ja tulemuslikult.

Share

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine on oluline protsess, mis hõlmab korteriühistu finantsandmete haldamist ja dokumenteerimist. Õige ja korrektne raamatupidamine aitab tagada ühistu rahalise tervise ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke finantsotsuseid. Allpool on esitatud ülevaade korteriühistu raamatupidamise olulistest aspektidest:

 1. Raamatupidamise süsteemi seadmine:
  • Korteriühistu peab looma raamatupidamissüsteemi, mis vastab õigusaktidele ja raamatupidamisstandarditele.
  • Süsteem peaks hõlmama kontoplaani, kus on eraldatud kontod sissetulekute, kulude, vara ja kohustuste jaoks.
 2. Raamatupidamisdokumentide haldamine:
  • Korteriühistu peaks dokumenteerima kõik finantstehingud, sealhulgas ühistu sissetulekud ja kulud.
  • Olulised raamatupidamisdokumendid hõlmavad ühistu eelarvet, maksedokumente, arveid, panga väljavõtteid jne.
 3. Eelarve koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama igal aastal eelarve, mis sisaldab kulusid ja sissetulekuid.
  • Eelarve peaks olema realistlik ja põhineb ühistu vajadustel ning kogutud finantsteabel.
 4. Sissetulekute ja kulude arvestus:
  • Korteriühistu peaks korrektselt arvestama sissetulekuid, sealhulgas liikmemaksud, renditulud, parkimistasud jne.
  • Kulude arvestamine hõlmab ühistu igapäevaste kulude, hoolduskulude, kommunaalkulude, kindlustuse jne dokumenteerimist.
 5. Pangatehingute haldamine:
  • Korteriühistu peaks looma eraldi pangakonto ühistu raha haldamiseks.
  • Kõik pangatehingud, sealhulgas sissetulekud ja väljamaksed, tuleks registreerida ja dokumenteerida.
 6. Finantsaruannete koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama regulaarselt finantsaruandeid, näiteks bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet.
  • Need aruanded annavad ülevaate ühistu finantsseisundist ja võimaldavad juhtkonnal jälgida ühistu majanduslikku olukorda.
 7. Maksudeklaratsioonide esitamine:
  • Korteriühistu peab täitma ja esitama vastavad maksudeklaratsioonid, näiteks käibemaksudeklaratsioonid, tulumaksudeklaratsioonid jne.
  • Maksudeklaratsioonide täitmine peab toimuma
  • korteriühistu poolt kehtestatud tähtaegade järgi ning vastavalt kehtivatele maksuseadustele.
  • Revisionääride tegevus:
   • Mõnel juhul võib korteriühistu olla kohustatud valima revisjoni, kes auditeerib ühistu finantsandmeid.
   • Revisjon aitab tagada raamatupidamise korrektsust, usaldusväärsust ja vastavust kehtestatud nõuetele.
  • Juriidilised kohustused:
   • Korteriühistu peab täitma kõiki juriidilisi kohustusi, mis on seotud raamatupidamisega, nagu näiteks registreerimine Maksu- ja Tolliametis, esitatavad aruanded jne.
  • Nõustamine ja ekspertide kaasamine:
   • Korteriühistu võib vajadusel kaasata raamatupidamise eksperte või konsultante, et tagada õige raamatupidamispraktika ja nõuete järgimine.
  • On oluline, et korteriühistu raamatupidamine oleks korrektne, täpne ja usaldusväärne. See tagab ühistu finantsseisundi läbipaistvuse ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke otsuseid ja kavandada tulevikku. Samuti aitab korralik raamatupidamine vältida võimalikke õiguslikke probleeme ja auditi või järelevalveprotseduuride tulemusel avastatud vigu või rikkumisi.
  • On soovitatav, et korteriühistu otsiks professionaalset raamatupidamisteenust, mis on spetsialiseerunud korteriühistute raamatupidamisele. Sellised teenused pakuvad ekspertiisi ja nõustamist korteriühistu finantsprotsesside korraldamisel ning aitavad tagada korrektse raamatupidamise vastavalt seadustele ja regulatsioonidele.
Share

Raamatupidamise siseeeskirjad

Raamatupidamise siseeeskirjad on ettevõtte või organisatsiooni poolt kehtestatud eeskirjad ja juhised, mis reguleerivad sise- ja raamatupidamisprotsesse. Need eeskirjad aitavad tagada raamatupidamise korrektsust, täpsust ja usaldusväärsust ning annavad juhised raamatupidajatele ja teistele töötajatele raamatupidamise toimimise kohta. Allpool on esitatud näide raamatupidamise siseeeskirjadest eesti keeles:


RAAMATUPIDAMISE SISEEESKIRJAD

 1. Sissejuhatus

1.1. Need raamatupidamise siseeeskirjad kehtestatakse ettevõtte [ettevõtte nimi] raamatupidamisprotsesside reguleerimiseks ja finantsteabe usaldusväärsuse tagamiseks.

1.2. Eeskirjad kehtivad kõigile ettevõtte töötajatele, kes on seotud raamatupidamisega, sealhulgas raamatupidajatele, finantsjuhtidele ja teistele asjakohastele osapooltele.

 1. Raamatupidamise põhimõtted

2.1. Kõik raamatupidamistoimingud ja finantsdokumendid tuleb kajastada vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja õigusaktidele.

2.2. Raamatupidamise arvestus peab olema täpne, korrektne ja ajakohane.

2.3. Finantsteabe esitamisel tuleb järgida kehtestatud aruandlusperioode ja tähtaegu.

 1. Raamatupidamisdokumentide käsitlemine

3.1. Kõik finantstehingud tuleb dokumenteerida nõuetekohaselt, sealhulgas müügilepingud, ostuarved, kassadokumendid ja muud asjakohased dokumendid.

3.2. Dokumentide terviklikkust ja tõepärasust tuleb hoolikalt kontrollida enne nende raamatupidamisse kandmist.

3.3. Kõik dokumendid tuleb hoida korrapäraselt ja turvaliselt vastavalt kehtivatele säilitustingimustele.

 1. Finantsaruannete koostamine

4.1. Finantsaruanded tuleb koostada vastavalt kehtestatud formaatidele ja raamatupidamisstandarditele.

4.2. Finantsaruannetes esitatud informatsioon peab olema täpne, selge ja arusaadav.

4.3. Finantsaruanded tuleb esitada õigeaegselt vastavalt kehtestatud aruandlusperioodidele.

 1. Kontroll- ja järelevalveprotseduurid

5.1. Regulaarne sisemine kontroll tuleb läbi viia, et tagada raamatupidamise protsesside nõuetekohasuslikkus ja avastada võimalikud vead või rikkumised.

5.2. Järelevalveprotseduurid tuleb kehtestada, et tagada raamatupidamise eeskirjade järgimine ning ennetada ja avastada võimalikke pettusi või rikkumisi.

5.3. Kontroll- ja järelevalveprotseduuride tulemused tuleb dokumenteerida ning vajadusel teha kohandusi ja parandusi raamatupidamisprotsessides.

 1. Konfidentsiaalsus ja turvalisus

6.1. Raamatupidamisega seotud teave peab olema konfidentsiaalne ning sellele tuleb juurdepääsu reguleerida vastavalt kehtestatud protseduuridele.

6.2. Töötajad peavad hoidma konfidentsiaalset teavet konfidentsiaalsena ja mitte seda volitamata isikutega jagama.

6.3. Andmete turvalisuse tagamiseks tuleb rakendada asjakohaseid turvameetmeid, sealhulgas andmete varundamist, juurdepääsuõiguste piiramist ja tulemüüri kasutamist.

 1. Koolitus ja pädevus

7.1. Raamatupidamisega seotud töötajatele tuleb pakkuda vajalikku koolitust ja täiendõpet, et tagada nende pädevus ja teadmised vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja eeskirjadele.

7.2. Kõik raamatupidamisega seotud töötajad peavad olema kursis kehtivate eeskirjadega ja neid järgima.

 1. Eeskirjade muutmine ja uuendamine

8.1. Raamatupidamise siseeeskirjade muudatused ja uuendused tuleb dokumenteerida ja levitada kõikidele asjakohastele töötajatele.

8.2. Muudatuste elluviimisel tuleb tagada töötajatele piisav teave ja koolitus uute eeskirjade mõistmiseks ja järgimiseks.


Need raamatupidamise siseeeskirjad on näiteks ja nende sisu võib varieeruda ettevõtetest ja organisatsioonidest sõltuvalt. On oluline, et ettevõte kohandaks siseeeskirjad vastavalt oma konkreetsetele vajadustele ja kehtivatele seadustele ning järgiks kõrgete raamatupidamisstandardite ja eetiliste põhimõtete järgimist.

Share

Raamatupidamise kursused

Raamatupidamise kursused on õppeprogrammid või koolitused, mis on loodud selleks, et õpetada inimestele raamatupidamise põhimõtteid, oskusi ja praktilisi teadmisi. Need kursused on suunatud nii raamatupidamise alal töötavatele spetsialistidele kui ka neile, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi raamatupidamise valdkonnas.

Raamatupidamise kursused võivad hõlmata mitmeid teemasid, alates raamatupidamise alustest kuni keerukamate finantsarvestuse ja maksustamise teemade käsitlemiseni. Mõned levinumad teemad, mida raamatupidamise kursused hõlmavad, on järgmised:

 1. Raamatupidamise põhimõtted ja terminoloogia: See teema tutvustab raamatupidamise aluseid, sealhulgas finantsaruannete koostamist, bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Õpilased õpivad raamatupidamise põhiterminoloogiat ja mõistavad finantsaruannete tähendust.
 2. Raamatupidamisprogrammid ja tarkvara: Paljud raamatupidamise kursused õpetavad erinevaid raamatupidamisprogramme ja tarkvara, mis aitavad automatiseerida raamatupidamisprotsesse. Õpilased õpivad, kuidas kasutada populaarseid raamatupidamistarkvarasid, nagu näiteks Excel või spetsialiseeritud raamatupidamisprogrammid.
 3. Maksustamine ja maksuarvestus: See teema keskendub maksustamise põhimõtetele ja nõuetele ning õpetab, kuidas arvutada ja deklareerida erinevaid makse, näiteks tulumaksu, käibemaksu ja sotsiaalmaksu. Õpilased õpivad maksustamise aluseid ja mõistavad, kuidas maksuarvestus raamatupidamises toimib.
 4. Finantsanalüüs: Finantsanalüüsi teema keskendub finantsandmete tõlgendamisele ja ettevõtte finantsseisundi hindamisele. Õpilased õpivad finantsnäitajate analüüsimist, suhtarvude kasutamist ja finantsaruannete tõlgendamist äriotsuste tegemiseks.
 5. Eetika ja õiguslikud aspektid: Raamatupidamise kursused võivad käsitleda ka raamatupidamise eetilisi ja õiguslikke aspekte. Õpilased saavad teadmisi seaduslikest nõuetest, kutse-eetikast ja vastutustundlikust raamatupidamise praktikast.

Raamatupidamise kursused võivad olla struktureeritud traditsioonilises õppevormis klassiruumis või online-kursustena. Need võivad olla lühiajalised intensiivkursused, mille eesmärk on anda ülevaade raamatupidamise põhimõtetest ja oskustest, või pikemaajalised programmide, mis hõlmavad põhjalikumat õppekava ja praktilisi harjutusi.

Raamatupidamise kursused võivad olla suunatud erinevatele sihtrühmadele. Näiteks võivad need olla suunatud üliõpilastele, kes soovivad omandada raamatupidamise alaseid teadmisi oma erialase hariduse täiendamiseks. Samuti võivad need kursused olla suunatud ettevõtete töötajatele, kes soovivad arendada oma raamatupidamisoskusi, et täita oma töökohustusi tõhusamalt. Lisaks võivad ka ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad osaleda raamatupidamise kursustel, et paremini mõista raamatupidamise protsesse ja teha teadlikke finantsotsuseid.

Raamatupidamise kursustel on mitmeid eeliseid. Need võimaldavad osalejatel omandada olulisi raamatupidamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud finantsteabe mõistmiseks ja analüüsimiseks. Kursused pakuvad praktilist väljaõpet, sealhulgas reaalsete raamatupidamisülesannete lahendamist, mis aitab õppijatel rakendada teooriat praktikas. Lisaks võimaldavad raamatupidamise kursused võrgustumist teiste osalejate ja raamatupidamise ekspertidega ning pakuvad võimalust küsida küsimusi ja saada tagasisidet.

Oluline on valida usaldusväärne ja kvaliteetne raamatupidamise kursus, mis vastab individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele. On soovitatav valida kursused, mis on välja töötatud kogenud raamatupidamisõpetajate või spetsialistide poolt ning mis käsitlevad kaasaegseid raamatupidamise põhimõtteid ja praktilisi aspekte.

Kokkuvõttes võib öelda, et raamatupidamise kursused on väärtuslikud õppevahendid, mis võimaldavad osalejatel omandada olulisi raamatupidamise teadmisi ja oskusi. Need kursused toetavad ettevõtete ja organisatsioonide finantsjuhtimist ning aitavad tagada raamatupidamisalase professionaalsuse ja täpsuse.

Share

Mis on raamatupidamisteenus?

Raamatupidamisteenus on spetsialiseeritud teenus, mida pakuvad raamatupidamisalase pädevusega spetsialistid või raamatupidamisettevõtted. See hõlmab mitmeid raamatupidamisega seotud tegevusi ja kohustusi, mida ettevõtted ja organisatsioonid võivad välja viia välise teenusepakkuja abiga. Raamatupidamisteenus võib olla väga oluline ettevõtte edukaks toimimiseks, eriti juhul, kui ettevõttel puuduvad sisemised raamatupidamise oskused või ressursid.

Raamatupidamisteenus hõlmab laias laastus mitmeid tegevusi, mida raamatupidaja või raamatupidamisettevõte teostab ettevõtte nimel. Esimene oluline tegevus on ettevõtte finantsandmete süstemaatiline kogumine ja säilitamine. Selleks tuleb jälgida ettevõtte majanduslikke tehinguid, nagu müügid, ostud, kulud ja maksed ning dokumenteerida neid vastavalt raamatupidamise reeglitele.

Teine oluline aspekt raamatupidamisteenuses on finantsaruannete koostamine. Raamatupidaja või raamatupidamisettevõte vastutab ettevõtte aastaaruannete, kvartaalaruannete või muude finantsaruannete ettevalmistamise eest. See hõlmab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja muid finantsnäitajaid, mis annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist, tulemustest ja rahavoogudest.

Lisaks finantsaruannetele võib raamatupidamisteenus hõlmata ka muid aruandlusalaseid kohustusi. Näiteks tuleb esitada käibedeklaratsioone maksuametile, koostada statistilisi aruandeid või täita muid valitsusasutuste poolt nõutavaid aruandlusnõudeid. Raamatupidamisteenuse pakkuja peab olema kursis kõigi nende aruandlusnõuetega ning tagama nende täpsuse ja õigeaegse esitamise.

Lisaks aruandlusele hõlmab raamatupidamisteenus ka mitmeid muid ülesandeid, mis on seotud ettevõtte finantsjuhtimisega. Näiteks võib raamatupidamisteenus hõlmata eelarvete koostamist ja jälgimist, maksude arvutamist ja deklareerimist, töötasude arvestust ning finantsanalüüsi ja nõustamist.

Share

Raamatupidamise seadus

Raamatupidamise seadus on Eestis oluline õigusakt, mis reguleerib raamatupidamise korda, arvestuslikke põhimõtteid ja aruandlust. See seadus on loodud selleks, et tagada ettevõtete ja organisatsioonide finantsandmete korrektne ja usaldusväärne kajastamine ning aruandlus.

Raamatupidamise seadus hõlmab mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas raamatupidamise kohustuslikkust, raamatupidamisarvestuse põhimõtteid, finantsaruannete koostamist ja avaldamist ning raamatupidamise järelevalvet. Selle eesmärk on tagada läbipaistvus ja usaldusväärsus raamatupidamisaruannetes ning edendada äritegevuse korrektsust ja vastutust.

Seaduse kohaselt peavad kõik äriühingud ja organisatsioonid, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad, pidama raamatupidamist vastavalt kehtestatud nõuetele. Raamatupidamiskohustus hõlmab kõiki majanduslikke tehinguid, sealhulgas müüke, ostusid, palku, maksude maksmist ja muid finantsilisi toiminguid.

Raamatupidamise põhimõtted on samuti oluline osa seadusest. Need põhimõtted sätestavad, kuidas tehinguid tuleb raamatupidamises kajastada ning milliseid meetodeid ja arvestuspõhimõtteid tuleb järgida. Näiteks peab raamatupidamine olema alusdokumentidel põhinev, kajastama õigesti ettevõtte vara ja kohustusi ning olema kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise seadus nõuab ka finantsaruannete koostamist ja avaldamist. Ettevõtted peavad koostama aastaaruanded, mis annavad ülevaate nende finantsseisust, tulemustest ja rahavoogudest. Need aruanded tuleb esitada õigeaegselt ning avalikustada, et tagada investoritele, töötajatele, klientidele ja teistele huvitatud osapooltele asjakohane teave ettevõtte majandusliku seisundi kohta.

Raamatupidamise seadus sätestab ka raamatupidamise järelevalve ning selle eest vastutavad organid. Järelevalve eesmärk on tagada raamatupidamise nõuete täitmine ning avastada ja lahendada võimalikud rikkumised ja eksimused. Järelevalveorganid kontrollivad ettevõtete raamatupidamist ning võivad vajadusel rakendada karistusmeetmeid seaduse rikkumise korral.

Raamatupidamise seadus on pidevalt muutuv õigusakt, mis kohandub vastavalt muutustele majanduskeskkonnas ja rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Selle eesmärk on tagada usaldusväärne ja võrreldav finantsteave, mis aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel teha informeeritud otsuseid ning tagab finantsaruannete usaldusväärsuse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.

Raamatupidamise seadus kehtestab ka maksustamise ja raamatupidamise seose. Ettevõtjad peavad oma maksuarvestust läbi viima vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele ning esitama maksuametile korrektse ja täpse finantsteabe. See aitab tagada maksude õigeaegse maksmise ja vähendab võimalust maksudega seotud vaidluste tekkeks.

Lisaks ettevõtetele ja organisatsioonidele mõjutab raamatupidamise seadus ka raamatupidamisteenuse osutajaid. Raamatupidamisteenuse pakkujad peavad omama vajalikku pädevust ja kvalifikatsiooni ning järgima eetilisi standardeid. Nad vastutavad raamatupidamisaruannete õigsuse ja usaldusväärsuse eest ning aitavad ettevõtetel täita seadusest tulenevaid kohustusi.

Raamatupidamise seadus on oluline vahend ettevõtluskeskkonna terviklikkuse ja läbipaistvuse tagamiseks. See annab usaldusväärse aluse ettevõtete juhtimiseks ja finantsotsuste langetamiseks ning aitab luua usaldust ettevõtete ja nende sidusrühmade vahel.

On oluline märkida, et raamatupidamise seaduse täitmise olulisust ei saa alahinnata. Seaduserikkumised võivad kaasa tuua õiguslikke tagajärgi, sealhulgas trahve ja sanktsioone ning kahjustada ettevõtte mainet. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ettevõtted ja organisatsioonid järgiksid täpselt raamatupidamise seadust ning konsulteeriksid vajadusel raamatupidamisnõustajate või õigusnõustajatega, et tagada õigeaegne ja korrektne finantsteabe esitamine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et raamatupidamise seadus on Eesti ettevõtluskeskkonna alustala, mis tagab raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse, finantsandmete läbipaistvuse ning õiglase äritegevuse.

Share

Uus aasta toob ettevõtjatele hulgaliselt olulisi muutuseid

1. jaanuaril jõustub Eestis ligi 300 õigusakti muudatust, kuid suurem osa neist ei avalda märkimisväärset mõju ettevõtjate igapäevastele tegemistele. Kaubandus-Tööstuskoda tegi kokkuvõte neist muutuvatest seadusepügalatest, mis ettevõtjaid enim puudutavad.

Olulised muudatused tulumaksuseaduses

Uuest aastast on tulumaksu määr 20 protsenti ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas).

Turutingimustele vastava laenu andmist ei loeta alates 1. jaanuarist erisoodustuseks. Maksumaksjate õiguskindluse suurendamiseks lisatakse tulumaksuseadusesse erand, mille kohaselt ei käsitleta kindlasti erisoodustusena sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Uuest aastast kaotavad kehtivuse enne 2000. aastat teenitud kasumi jaotamist puudutavad soodustused (tulumaksuseaduse § 60 ning § 61 lõiked 27 ja 28). Ettevõtted, kellel on dividendidena välja maksmata aastatel 1994-1999 teenitud kasum, ei saa uuel aastal enam kasutada viidatud sätetest tulenevaid mahaarvamise õiguseid.

Lisaks muudetakse mitteresidendist juhatuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu tulumaksuga maksustamise reegleid. Uuest aastast on mitteresidendist juhatuse või nõukogu liikmele makstud tasu tulumaksuga maksustav ka siis, kui tasu maksjaks ei ole Eesti juriidiline isik või mitteresidendi Eesti püsiv tegevuskoht. Seega toimub uuest aastast mitteresidendist juhatuse liikme tasu maksustamine Eestis, sõltumata sellest, kes on tasu maksja.

Kõikide tulumaksuseaduse muudatustega saab lähemalt tutvuda maksu- ja tolliameti kodulehel.

Alampalk tõuseb 390 euroni

Uuest aastast tõuseb alampalk ligi 10 protsenti ehk 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni.

Ettevõtte vabatahtlik lõpetamine muutub lihtsamaks

Kaubanduskoda on korduvalt tõstatanud probleemina ettevõtete vabatahtliku lõpetamise keerukuse, seda eelkõige ettevõtete puhul, kus ei ole varasid ega võlausaldajaid. Probleemi aitavad leevendada 1. jaanuaril jõustuvad äriseadustiku muudatused, mis võimaldavad senisest lihtsamalt lõpetada osaühingut või aktsiaseltsi, kui ettevõttel on ainult üks omanik.

Uuest aastast on võimalik äriühingut lihtsustatud korras lõpetada selliselt, et osaühingu või aktsiaseltsi vara ühendatakse ainuosaniku või ainuaktsionäri varaga. Äriühing lõppeb alates ühinemisest (ühinemise kande tegemisest) ning kõik äriühingu õigused ja kohustused lähevad üle äriühingu ainuomanikule. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia likvideerimismenetlust, seda asendab kiirem ühinemismenetlus.

Töötuskindlustusmakse määrad vähenevad

Uuest aastast alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6 protsenti (senise 2 protsendi asemel) ning tööandjal 0,8 protsenti (senise 1 protsendi asemel).

Aktsiisid tõusevad

Maagaasi aktsiisimäära tõstetakse 1. jaanuarist 20 protsenti. Uus määr on 28,14 eurot 1000 m3 kohta. Hüppelist aktsiisimäära tõusu on põhjendatud vajadusega vähendada energiasõltuvust Venemaa maagaasist, suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist, vähendada fossiilsete kütuste tarbimist ning suurendada riigieelarve tulusid. Alkoholiaktsiis suureneb uuest aastast algselt planeeritud 5 protsendi asemel 15 protsenti. Tubakatoodete aktsiisimäära ning kütuseaktsiisi 2015. aastal ei plaanita tõsta.

Vedelkütuse erimärgistamisega seonduvad muudatused

Uuel aastal jõustuvad ka mitmed olulised muudatused seoses vedelkütuse erimärgistamisega. Alates 1. jaanuarist ei ole enam lubatud kasutada erimärgistatud vedelkütust reisijate ja kaupade raudteeveol ning laevaliikluses (v.a kutselisel kalapüügil). Lisaks lõpetatakse kerge kütteõli erimärgistamine ning sellega seoses tõstetakse kerge kütteõli aktsiisimäär diislikütuse aktsiisimäära tasemele.

Elektroonilised töövõimetuslehed muutuvad kohustuslikuks

1. jaanuarist kirjutatakse töövõimetuslehed (nt haiguslehed) välja elektroonilisel kujul. See tähendab, et ka tööandjad peavad edastama töövõimetuslehed haigekassale elektrooniliselt. Elektroonilise töövõimetuslehe teenuse kasutamiseks peavad tööandjad liituma vastava teenusega riigiportaalis www.eesti.ee. Elektroonilise töövõimetuslehe edastamise kohta saab rohkem infot haigekassa kodulehelt.

Muudatused käibemaksuseaduses

Uuest aastast muutub teises liikmesriigis asuvatele füüsilistele isikutele osutatud elektroonilise side teenuste (nt interneti-, digitelevisiooni-, telefoniteenus) ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (nt veebi administreerimine, programmide ja seadmete kaughooldus) maksustamine. Muudatuse kohaselt tuleb eelnevalt nimetatud digiteenused maksustada alati selles liikmesriigis, kus asub teenuse saaja.

Kui Eesti ettevõte osutab digiteenust näiteks Hispaanias asuvale füüsilisele isikule, siis peab Eesti ettevõte registreerima end Hispaanias käibemaksukohustuslaseks ning tasuma käibemaksu Hispaania maksuametile. Ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks nähakse seaduses ette käibemaksustamise erikord. Selle abil võib teenuse osutaja deklareerida ja tasuda teises liikmesriigis tasumisele kuuluva käibemaksu Eesti maksu- ja tolliametile, kes edastab selle vastava liikmesriigi maksuhaldurile.

Käibemaksuseaduse muudatuse kohta saab rohkem infot maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Kasutusele võetakse uus TSD vorm

1. jaanuarist 2015 hakkavad kehtima uued tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) vormid. Ühe peamise muudatusena peab ettevõte maksuhaldurile esitama ainult algandmed, mille põhjal maksu- ja tolliameti süsteem arvutab automaatselt välja ettevõtte maksukohustuse. See tähendab, et deklaratsiooni lisadel 1 ja 2 hakkab ettevõtte asemel maksusummasid arvutama maksuamet. Uus vorm tuleb esmakordselt esitada 10. veebruariks 2015. a.

Uue TSD vormi kohta saab rohkem infot maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Pakendiaruande audiitorkontroll

Uuest aastast jõustub pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt on pakendiettevõtjad kohustatud tellima pakendiaruande audiitorkontrolli. Pakendiettevõtjaks loetakse isikut, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Auditeeritud pakendiaruanne tuleb pakendiregistrile esitada hiljemalt 30. juuniks. Pakendiaruande auditeerimise eesmärgiks on tagada pakendiregistrisse esitatavate andmete usaldusväärsus.

Karistusseadustiku muudatused

1. jaanuaril jõustub üle 200 muudatuse karistusseadustikus. Muudatuste eesmärk on vähendada karistatavate tegude arvu ning kõrvaldada ülekriminaliseerimine. Ühe muudatusena näiteks tõstetatakse varavastaste väärtegude ja kuritegude vahelist piiri 64 eurolt 200 eurole. Seega on uuest aastast vargus kuritegu ainult juhul, kui varastatud asja väärtus ületab 200 eurot. Seoses karistusseadustiku uuendamisega tehakse muudatusi ka teistes seadustes. Näiteks tarbijakaitseseaduses ettevõtetele ebaausate kauplemisvõtete keelu rikkumise eest ettenähtud sanktsioonimäära tõstetakse 3200 eurolt 10 000 euroni.

 

allikas : http://majandus24.postimees.ee/3031191/uus-aasta-toob-ettevotjatele-hulgaliselt-olulisi-muutuseid

Share

Millised muudatused on kavas raamatupidamises

Rahandusministeeriumis on väljatöötamisel arvestusala valge raamat, seaduseelnõule eelnev strateegiadokument, mis puudutab muu hulgas aastaaruande sisu, vormi ja tähtaegu, auditi- ja ülevaatuskohustuse uusi piirmäärasid ning raamatupidajate, sise- ja välisaudiitorite kutsetegevuse eri aspekte.

Eesti peab juunis 2015 üle võtma Euroopa Liidu uue raamatupidamisdirektiivi. Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa selgitab, millised sõlmteemad tähelepanu pälvivad ning missugused oleksid võimalike muudatuste mõjud erinevatele sidusrühmadele.

Mis on arvestusala valge raamat ja milleks seda vaja on?
Kui räägime raamatutest, siis suures plaanis on see strateegiadokument, mis on kasutusel valdkonna arendamisvahendina. Küsimusi on siin kolm: Mis on taotletavad eesmärgid? Millised on sõlmküsimused? Missugused ettepanekud on eesmärkide saavutamiseks? Seadusandluse väljatöötamisel on omad etapid, nõrgemast alustades non-paper, valge raamat, roheline raamat, siis väljatöötamiskavatsus (VTK).

Kui valge raamat on poliitikadokument, kus on käsitletud laiapõhjalisemaid teemasid, siis väljatöötamiskavatsus on Eesti õiguses dokument, mis raamib seadusandliku algatuse täpsemalt. Valge raamat valmib dialoogis sidusrühmadega ja on ühisnimetajaks mitmele väljatöötamiskavatsusele. VTK täpsustab kitsaskohti, kirjeldab alternatiivseid võimalusi probleemi lahendamiseks, samuti naaberriikide praktikaid ning muudatuste mõju ja menetlusprotsessi ajakava. VTK-le laekunud tagasiside kaalumise järgselt koostatakse seaduseelnõu ja sinna juurde seletuskiri.

Algatusel on mitu ratsionaalset põhjust. Esiteks annab poliitikakujundaja sellega indikatsiooni, mis teemad on aktuaalsed ning milliseid põhimõttelisi valikuid eelkõige silmas peetakse. See on kaasamise kõige varajasem faas.

Teine asjaolu on see, et majandusruumis on pärast 2007. aasta finantskriisi toimunud olulised muutused. Väliskeskkonnast tingituna on tekkinud uus normaalsus, millele oleks otstarbekas reageerida. Näiteks, kas Eesti eksporditurud vajavad praeguste geopoliitiliste arengute kontekstis senistes mahtudes Eesti ettevõtjate tooteid ja teenuseid? Kui vastus on jaatav, siis võib status quo säilitada, ent kui olukord on väliskeskkonnas muutunud, kutsub see varem või hiljem esile muutusi ka meie majandusruumis. Sellisteks võimalikeks muutusteks on otstarbekas valmis olla.

Kolmas aspekt, mida ei saa eirata ja mis on seotud teisena mainituga, on see, et väliskeskkonna mõjud on muutnud Euroopa õigusruumi. Euroopa Parlament püüab keskkonnamuudatusi adresseerida, näiteks on 2013. aastast väljas uus raamatupidamise direktiiv. Teine oluline valdkond on audiitortegevus, seal sai 2006. aasta direktiiv uue sisu. Need raamdokumendid tuleb meil üle võtta raamatupidamise osas 2015. aasta suveks ja auditi puhul 2016. aasta suveks.

 

allikas : http://www.raamatupidaja.ee/article/2014/12/19/millised-muudatused-on-kavas-raamatupidamises

Share