Raamatupidamine – Wey OÜ

Ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele  kvaliteetset ja terviklikku raamatupidamisteenust. Korras raamatupidamine aitab Teie ettevõttel edu saavutada ja vältida ebameeldivaid üllatusi. Meie jaoks on oluline iga klient hoolimata suurusest, käibest või tegevusvaldkonnast.

Lisaks tervikliku raamatupidamisteenuse pakkumisele osutame teenust  ka neile ettevõtjatele, kes vajavad abi raamatupidamise sisseseadmisel ja aastaaruande koostamisel. Samuti ettevõtetele, kus dokumentide sisestamine toimub oma  töötajate poolt, aga on  vajadus deklareerida maksud ning koostada aruanded. Pakume ka  raamatupidaja kohalkäimisega raamatupidajateenust. Pakume klientidele ka  palga-ja personaliarvestuseteenust.

Meie ettevõtte eeliseks on see, et suudame personaalselt läheneda igale ettevõttele, hinnates konkreetselt eripära ja vajadusi. Kliendiga koostöös on võimalus sisse seada erinevaid integreeritud lahendusi, pakkudes igati kvaliteetset ja usaldusväärset teenust, ning seda kõike mõistliku hinnaga.

Meile on oluline pikaajaline ning usaldusväärne suhe oma klientidega.

Kadri Veidenberg

Kadri

Kadri

Kadri on  tegelenud raamatupidamisega alates 1981.aastast, mil lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli raamatupidamise erialal.

Pikaajaline töö raamatupidajana on  andnud  talle palju kogemusi. Tema tööalane areng on olnud tihedalt seotud muutustega majandusarvestuses, maksuarvestuses ning infotehnoloogias.

Kadri on end täiendanud erinevatel finants- , personali -ja maksualastel koolitustel.

Share