Raamatupidamine – baasteenused ja lisateenused

Kasutatav tarkvara

Kliendi raamatupidamise korraldamisel kasutatakse majandustarkvara RAPID. RAPID on paindlik ja kasutajasõbralik majandustarkvara, mis just mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete majandusarvestuse korraldamiseks. RAPIDi eelis on ka see, et ta võimaldab töötamist üle interneti. RAPIDi kaugtöö vorm võimaldab töötada samaaegselt nii kliendil oma ettevõttes ja  raamatupidajal oma kontoris.

Raamatupidamise baasteenused on:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • töölähetuste vormistamine;
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • aruannete koostamine ja edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus);
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine.

Raamatupidamise lisateenused:

 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine;
 • kliendi esinamine Maksuametis revisjonide läbiviimisel;
 • finantsalane nõustamine;
 • majandusaasta aruande koostamine.
Share