Tag Archives: korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine on oluline protsess, mis hõlmab korteriühistu finantsandmete haldamist ja dokumenteerimist. Õige ja korrektne raamatupidamine aitab tagada ühistu rahalise tervise ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke finantsotsuseid. Allpool on esitatud ülevaade korteriühistu raamatupidamise olulistest aspektidest:

 1. Raamatupidamise süsteemi seadmine:
  • Korteriühistu peab looma raamatupidamissüsteemi, mis vastab õigusaktidele ja raamatupidamisstandarditele.
  • Süsteem peaks hõlmama kontoplaani, kus on eraldatud kontod sissetulekute, kulude, vara ja kohustuste jaoks.
 2. Raamatupidamisdokumentide haldamine:
  • Korteriühistu peaks dokumenteerima kõik finantstehingud, sealhulgas ühistu sissetulekud ja kulud.
  • Olulised raamatupidamisdokumendid hõlmavad ühistu eelarvet, maksedokumente, arveid, panga väljavõtteid jne.
 3. Eelarve koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama igal aastal eelarve, mis sisaldab kulusid ja sissetulekuid.
  • Eelarve peaks olema realistlik ja põhineb ühistu vajadustel ning kogutud finantsteabel.
 4. Sissetulekute ja kulude arvestus:
  • Korteriühistu peaks korrektselt arvestama sissetulekuid, sealhulgas liikmemaksud, renditulud, parkimistasud jne.
  • Kulude arvestamine hõlmab ühistu igapäevaste kulude, hoolduskulude, kommunaalkulude, kindlustuse jne dokumenteerimist.
 5. Pangatehingute haldamine:
  • Korteriühistu peaks looma eraldi pangakonto ühistu raha haldamiseks.
  • Kõik pangatehingud, sealhulgas sissetulekud ja väljamaksed, tuleks registreerida ja dokumenteerida.
 6. Finantsaruannete koostamine:
  • Korteriühistu peaks koostama regulaarselt finantsaruandeid, näiteks bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet.
  • Need aruanded annavad ülevaate ühistu finantsseisundist ja võimaldavad juhtkonnal jälgida ühistu majanduslikku olukorda.
 7. Maksudeklaratsioonide esitamine:
  • Korteriühistu peab täitma ja esitama vastavad maksudeklaratsioonid, näiteks käibemaksudeklaratsioonid, tulumaksudeklaratsioonid jne.
  • Maksudeklaratsioonide täitmine peab toimuma
  • korteriühistu poolt kehtestatud tähtaegade järgi ning vastavalt kehtivatele maksuseadustele.
  • Revisionääride tegevus:
   • Mõnel juhul võib korteriühistu olla kohustatud valima revisjoni, kes auditeerib ühistu finantsandmeid.
   • Revisjon aitab tagada raamatupidamise korrektsust, usaldusväärsust ja vastavust kehtestatud nõuetele.
  • Juriidilised kohustused:
   • Korteriühistu peab täitma kõiki juriidilisi kohustusi, mis on seotud raamatupidamisega, nagu näiteks registreerimine Maksu- ja Tolliametis, esitatavad aruanded jne.
  • Nõustamine ja ekspertide kaasamine:
   • Korteriühistu võib vajadusel kaasata raamatupidamise eksperte või konsultante, et tagada õige raamatupidamispraktika ja nõuete järgimine.
  • On oluline, et korteriühistu raamatupidamine oleks korrektne, täpne ja usaldusväärne. See tagab ühistu finantsseisundi läbipaistvuse ning võimaldab juhtkonnal teha teadlikke otsuseid ja kavandada tulevikku. Samuti aitab korralik raamatupidamine vältida võimalikke õiguslikke probleeme ja auditi või järelevalveprotseduuride tulemusel avastatud vigu või rikkumisi.
  • On soovitatav, et korteriühistu otsiks professionaalset raamatupidamisteenust, mis on spetsialiseerunud korteriühistute raamatupidamisele. Sellised teenused pakuvad ekspertiisi ja nõustamist korteriühistu finantsprotsesside korraldamisel ning aitavad tagada korrektse raamatupidamise vastavalt seadustele ja regulatsioonidele.
Share