Raamatupidamise teenus

Osutame järgmiseid teenuseid:

Kasutatav tarkvara

Kliendi raamatupidamise korraldamisel kasutatakse majandustarkvara RAPID. RAPID on paindlik ja kasutajasõbralik majandustarkvara, mis just mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete majandusarvestuse korraldamiseks. RAPIDi eelis on ka see, et ta võimaldab töötamist üle interneti. RAPIDi kaugtöö vorm võimaldab töötada samaaegselt nii kliendil oma ettevõttes ja  raamatupidajal oma kontoris.

Raamatupidamise baasteenused on:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • töölähetuste vormistamine;
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • aruannete koostamine ja edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus);
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine.

Raamatupidamise lisateenused:

 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine;
 • kliendi esinamine Maksuametis revisjonide läbiviimisel;
 • finantsalane nõustamine;
 • majandusaasta aruande koostamine.

Palgaarvestus

 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • lisatasude, preemiate arvestamine;
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • palkade ja maksude ülekandmine

Personaliarvestus

 • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
 • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
 • ametijuhendite koostamine
 • isikukaartide täitmine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
 • personalialase statistika koostamine
Share