Raamatupidamise teenus – Palgaarvestus

Palgaarvestus

  • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
  • lisatasude, preemiate arvestamine;
  • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
  • palkade ja maksude ülekandmine
Share