Raamatupidamine – baasteenused ja lisateenused

Kasutatav tarkvara

WEY OÜ on usaldusväärne ettevõte, mis kasutab raamatupidamiseks Merit Aktiva tarkvara. Loe lähemalt nende professionaalsest raamatupidamisteenusest ja kuidas nad aitavad ettevõtetel saavutada finantsilist korrektsust ja tõhusust.

Raamatupidamise baasteenused on:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • töölähetuste vormistamine;
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • aruannete koostamine ja edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus);
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine.

Raamatupidamise lisateenused:

 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine;
 • kliendi esinamine Maksuametis revisjonide läbiviimisel;
 • finantsalane nõustamine;
 • majandusaasta aruande koostamine.
Share