Mis on mikroettevõtte raamatupidamine?

Mikroettevõtte raamatupidamine on raamatupidamise süsteem, mida kasutatakse väikeste ja väga väikeste ettevõtete jaoks. Sellised ettevõtted on tavaliselt ühe omaniku või väikese meeskonna juhitud ning neil on piiratud ressursid ja väiksemad raamatupidamisvajadused kui suurematel ettevõtetel.

Mikroettevõtte raamatupidamise eesmärk on hoida kontrolli ettevõtte rahanduse üle, jälgides sissetulekuid ja väljaminekuid, haldades arveid ja tšekke ning tagades maksude korrektse arvutamise ja esitamise. See aitab omanikul või juhil teha paremaid otsuseid ettevõtte tuleviku osas.

Mikroettevõtte raamatupidamine hõlmab tavaliselt arvepidamist, müügi- ja kuluaruannete koostamist, maksuarvestust, pangatehingute jälgimist ja muud sarnast. Sellist tüüpi raamatupidamise saab teostada käsitsi või kasutades raamatupidamistarkvara. Paljud mikroettevõtted eelistavad kasutada raamatupidamistarkvara, kuna see võib olla aega säästev ja vigade vähendamisele kaasa aitav lahendus.

Share