Kuidas teha MTÜ raamatupidamist?

MTÜ ehk mittetulundusühingu raamatupidamine on erinev avaliku ja erasektori ettevõtete raamatupidamisest, kuna MTÜ-l puudub ärilist kasumit teeniv eesmärk. Siiski on MTÜ-l kohustus pidada korralikku raamatupidamist ning esitada õigeaegselt aruandeid ja deklaratsioone.

Järgnevalt on toodud üldised sammud, kuidas teha MTÜ raamatupidamist:

  1. Registreeru äriregistris: MTÜ loomisel tuleb kõigepealt registreerida end äriregistris ning saada organisatsiooninumber.
  2. Vali raamatupidamise metoodika: MTÜ raamatupidamise puhul on tavaline kasutada kahemõõtmelist raamatupidamist, kus kajastatakse sissetulekuid ja väljaminekuid. Siiski on ka võimalus kasutada teisi meetodeid, nagu ühe- või kolmemõõtmeline raamatupidamine.
  3. Kasuta sobivat raamatupidamistarkvara: MTÜ saab kasutada mitmesuguseid raamatupidamistarkvarasid, mille abil on võimalik lihtsamalt pidada arvestust.
  4. Kohanda oma raamatupidamissüsteem: MTÜ peab arvestama, et tema finantsaruanne peab kajastama organisatsiooni mittetulunduslikku eesmärki ja eripärasid. MTÜ peab teadma, kuidas kajastada tulusid, annetusi, toetusi, sponsorlust ja muid sarnaseid sissemakseid.
  5. Kohusta kulutuste dokumenteerimist: MTÜ peab korraldama kõigi tehingute dokumenteerimise ja korraldama need vastavalt oma raamatupidamisstandarditele.
  6. Esita aruanded: MTÜ peab esitama aruandeid vastavalt seadustele ja määrustele. MTÜ peab esitama majandusaasta aruande ja tulumaksudeklaratsiooni, samuti võib vaja minna muid aruandeid sõltuvalt MTÜ tegevusest.
  7. Vajadusel kaalu professionaalset raamatupidamisteenust: MTÜ raamatupidamine võib olla keeruline ja aega nõudev, seega võib kaaluda professionaalse raamatupidamisteenuse kasutamist, et tagada finantsaruandluse täpsus ja õigeaegsus.

MTÜ raamatupidamine on oluline, et tagada organisatsiooni rahaline jätkusuutlikkus ning seaduslike nõuete täitmine.

Share