Raamatupidamine

Raamatupidamine on OÜ Wey põhitegevus!

Meie teenus sobib eelkõige:

 • väikese ja keskmise  suurusega äriühingutele
 • füüsilisest isikust ettevõtjatele
 • mittetulundusühingutele
 • erineva suurusega korteriühistutele
 • konsultatsiooni soovijatele

Loe lähemalt…

Personaliarvestus

 • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
 • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
 • ametijuhendite koostamine
 • isikukaartide täitmine

Loe lähemalt…

Palgaarvestus

 • töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • lisatasude, preemiate arvestamine;
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;

Loe lähemalt…

Share